Συνεδρίαση 15η: 9 Φεβρουαρίου 1924

Proceedings uoadl:55479 252 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 15η: 9 Φεβρουαρίου 1924
Time Coverage:
19240209
Other subject categories:
Ονόματα
Φοιτητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κ. Δόσιος, διδακτορία, εξετάσεις
Ιστορία των Φυσικών Επιστημών, έκτακτη έδρα, υποψήφιοι
Σοφία Μύλλερ, Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Κτήρια

1


2


3