Συνεδρίαση 17η: 23 Φεβρουαρίου 1924

Proceedings uoadl:55483 236 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 17η: 23 Φεβρουαρίου 1924
Time Coverage:
19240223
Other subject categories:
Ονόματα
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γ. Μπραβάκος, Φαρμακευτική
Εγγραφές
Ιωάννης Πατσουρίδης, Χημικό Τμήμα
Κτήρια
Ιστορία των Φυσικών Επιστημών, έδρα

1


2


3


4


5


6


7