Συνεδρίαση 8η: 29 Νοεμβρίου 1924

Proceedings uoadl:55504 174 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 8η: 29 Νοεμβρίου 1924
Time Coverage:
19241129
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Σπυρίδων Γαλανός, διορισμός
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Εγγραφές
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1


2


3


4


5