Συνεδρίαση 3η: 27 Οκτωβρίου 1933

Proceedings uoadl:55693 593 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 3η: 27 Οκτωβρίου 1933
Time Coverage:
19331027
Other subject categories:
Οικονομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Δικαστικά – Νομικά
Keywords:
Βοήθημα σε αριστεύσαντες φοιτητές
Φαρμακογνωσία, εκλογή έκτακτου καθηγητή
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός, μισθός
Ν. Χατζηδάκης
Κ. Κτενάς
Γ. Ματθαιόπουλος
Π. Ζερβός
Ι. Πολίτης
Ν. Σακελλαρίου
Εμμ. Εμμανουήλ
Κ. Τρικκαληνός
Κ. Μαλτέζος
Γ. Αθανασιάδης
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Β. Αιγινήτης
Θ. Σκούφος
Δ. Χόνδρος
Δ. Αιγινήτης
Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου, γνωμοδότηση για την ψηφοφορία για την ονομασία των εδρών

1


2


3