Συνεδρίαση 4η: 3 Νοεμβρίου 1933

Proceedings uoadl:55695 730 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 4η: 3 Νοεμβρίου 1933
Time Coverage:
19331103
Other subject categories:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Σταύρος Παξινός, βοηθός
Τακτικές έδρες, αύξηση αριθμού
Β. Αιγινήτης
Γ. Ματθαιόπουλος
Έκτακτες αυτοτελείς έδρες, καθορισμός είδους και μετονομασία
Α. Κατσικόπουλος
Σωκράτης Κεχαγιάς
Ξενοφών Λυδάκης
Σταμάτιος Πεταλάς
Ιωάννης Πατσουρίδης, δίπλωμα
Δ. Χόνδρος
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Εμμ. Εμμανουήλ
Κ. Μαλτέζος
Ν. Χατζηδάκης
Κ. Κτενάς
Θ. Σκούφος
Ζωολογία, τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή

1


2