Συνεδρίαση 7η: 8 Δεκεμβρίου 1933

Proceedings uoadl:55698 825 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 7η: 8 Δεκεμβρίου 1933
Time Coverage:
19331208
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Δικαστικά – Νομικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Keywords:
Γ. Δ. Λευκαδίτης
Κ. Καβούρας
Ιω. Αυγ. Σακελλιάδης
Αναστασία Αυτιά
Αλέξ. Γεωργιάδης
Ι. Πατσαρίσης
Βασίλειος Χ. Σαββαΐδης
Χριστόφορος Κοτσάκης
Ν. Φλούγης
Θ. Μεζιλτζόγλου
Εμμ. Εμμανουήλ
Κ. Κτενάς
Έκτακτοι καθηγητές, προαγωγή
Μαθηματικά, έδρα, βοηθός
Κριτόπουλος, φοιτητής στο Κολλέγιο της Πενσυλβανίας, αναγνώριση διπλώματος
Απόφοιτοι από Ναυτική Σχολή Δοκίμων, απόφαση Νομικού Συμβούλου για εγγραφή τους ή όχι στο στο Πανεπιστήμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο, μέλος
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Δ. Αιγινήτης
Μετεωρολογία, έδρα
Γ. Αθανασιάδης
Ν. Χατζηδάκης
Κ. Μαλτέζος
Εργαστήριο Μηχανολογίας και Σχεδίων, βοηθός και κλητήρας, ίδρυση θέσεων
Εργαστήριο Φυσικής, επιμελητής ο κ. Παλαιολόγου, ανανέωση θητείας
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, επιμελητής κ. Βάρβογλης, διορισμός
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, επιμελητής Κ. Καβασιάδης, διορισμός

1


2


3