Συνεδρίαση 13η: 12 Ιουνίου 1926

Proceedings uoadl:55872 843 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 13η: 12 Ιουνίου 1926
Time Coverage:
19260612
Other subject categories:
Υποτροφίες, Αριστεία
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Keywords:
Κενές έδρες, υποψήφιοι
Ramsay, υποτροφία
Νικόλαος Οικονομόπουλος
Φαρμακευτικό Χημείο, ασκήσεις
Αικατερίνη Σιδέρη, παρασκευαστής, προαγωγή
Παιδαγωγικό πτυχίο
Νείλος Σακελλαρίου, διορισμός
Χημικό Τμήμα, εισαγωγικές εξετάσεις

1


2


3