Συνεδρίαση 5η: 26 Νοεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:55909 468 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 5η: 26 Νοεμβρίου 1937
Time Coverage:
19371126
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λόγοι
Τελετές
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Φυσική, Β΄ έδρα, καθηγητές Δ. Χόνδρος και Γ. Αθανασιάδης, υπόμνημα
Κ. Γιαννόπουλος, διατριβή επί διδακτορία
Άγγελος Γαλανόπουλος, διδακτορική διατριβή
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, ίδρυση θέσεων
Διπλώματα, αναγνώριση
Κωνστ. Κοκκίδης
Neustein, επιστολή
25η Μαρτίου, λόγος
Βαθμολογία, βελτίωση
Εγγραφή σε εργαστήρια
Επιλαχόντες, εγγραφή
Γαλλική Κυβέρνηση και Πρεσβεία, δωρούμενα βιβλία
Αναγκαστικός Νόμος για εξετάσεις
Καθηγητής Κ. Παπαϊωάννου, άδεια
The digital material of the item is not available.