Συνεδρίαση 6η: 17 Δεκεμβρίου 1937

Proceedings uoadl:55910 503 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 6η: 17 Δεκεμβρίου 1937
Time Coverage:
19371217
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Γεώργιος Λ. Αδαμόπουλος, επίτιμος διδάκτορας
Άγγελος Γαλανόπουλος, βοηθός, προαγωγή
Κ. Γιαννόπουλος, βοηθός, προαγωγή
Ηλίας Αναστασιάδης, υφηγεσία
Κ. Ρενιέρης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία
Μ. Αναστασιάδης, υφηγεσία
Γεώργ. Βάρβογλης, υφηγεσία
Αικατερίνη Στάθη, βοηθός στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, διατριβή επί διδακτορία
Αριστεύσαντες φοιτητές
Δ. Χόνδρος, πληροφορίες για έκδοση βιβλίων
Καραγκούνης, έκδοση βιβλίου για Φυσική Χημεία
Υπουργείο Στρατιωτικών, έγγραφο για επιτροπή Φυσικομαθηματικής Σχολής για τη μελέτη των τεχνικών όρων παρασκευή κονσερβών για το στρατό
Μαθηματική Επιστήμη, Β' έδρα, βοηθός, ίδρυση θέσης και καθορισμός μισθού
Καθηγητής Κ. Παπαϊωάννου, άδεια
Άγγελος Γαλανόπουλος και Γ. Σπυρόπουλος, διδάκτορες, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.