Συνεδρίαση 1η: 13 Οκτωβρίου 1939

Proceedings uoadl:55957 931 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 1η: 13 Οκτωβρίου 1939
Time Coverage:
19391013
Other subject categories:
Ονόματα
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Σπουδών
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Σαλομών Ισραήλ, Bordeux, πτυχίο, αναγνώριση
Χριστόφορος Σπίνος, Montpellier, πτυχίο, αναγνώριση
Ι. Πετρόχειλος, Κ. Πεζόπουλος, διδακτορική διατριβή
Ελ. Στάθης, Λ. Καραπιπέρης, επιμελητής, διορισμός
Π. Κοκκόρος, επιμελητής, θητεία, ανανέωση
Γ. Σβορώνος, Παντ. Καλλιστράτης
Επιτροπή, Μαθηματικά Σύμβολα
Διεθνής Πολική Έκθεση, Bergen
Συνέδριο Βοτανικής, Στοκχόλμη
Καθηγητές, επιμίσθιο
Κοσμήτορας, αντικαταστάτης
Καθηγητές, αρχαιότητα
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Μετεωρολογίας
Μαθήματα, διάταγμα, τροποποίηση
Ιωάννης Τσολακόπουλος
Θεόδ. Ιω. Ποριώτης
Νικόλαος Χ. Κοκκωσής
Λαδάς
Αντώνιος Ν. Μερκουριάδης
Ελευθέριος Κουρουπιάκης ή Κουρουπάκης
Ηλίας Κοντογεωργόπουλος
Αναστασία Κουτσογιαννοπούλου
Κωνσταντίνος Α. Αναπλιώτης
Αλέξανδρος Γαβαλάς
Θεοδόσιος Κ. Πεταλάς
Γεώργιος Βλαχάβας

1


2


3