Συνεδρίαση 7η: 16 Ιανουαρίου 1940

Proceedings uoadl:55963 663 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 7η: 16 Ιανουαρίου 1940
Time Coverage:
19400116
Other subject categories:
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Δημήτριος Χόνδρος, καθηγητής, πιστώσεις, επιστολή
The digital material of the item is not available.