Συνεδρίαση 10η: 26 Ιανουαρίου 1940

Proceedings uoadl:55965 650 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 10η: 26 Ιανουαρίου 1940
Time Coverage:
19400126
Other subject categories:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Φοιτητικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Κτίρια Φυσικομαθηματικής Σχολής
Χρύσανθος Φούφας, διδακτορική διατριβή
Πρόγραμμα Σχολής, καταρτισμός, αναβολή
Μαρία Ιακωβίδου
Γεώργιος Μανδραγός
Βιβλία καθηγητών, πωλήσεις
The digital material of the item is not available.