Συνεδρίαση 11η: 16 Φεβρουαρίου 1940

Proceedings uoadl:55966 751 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 11η: 16 Φεβρουαρίου 1940
Time Coverage:
19400216
Other subject categories:
Υποτροφίες, Αριστεία
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Πρόγραμμα Σπουδών
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Κτίρια Φυσικομαθηματικής Σχολής, πιστώσεις
Ι. Κατράκης, διδακτορική διατριβή
Πανεπιστήμιο Πράγας, πτυχίο Φαρμακευτικής
Τμηματικές εξετάσεις
Αντώνιος Παπαδάκης, υποτροφία
Αντώνιος Κανέλλης, διδακτορική διατριβή
Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας, βοηθοί
Δημ. Γιαννίλος ή Γιαννέλος
Κ. Καλαμαράκης
Αριστεύσαντες φοιτητές
Πανεπιστήμιο Μπριστόλ ή Μπρίστολ
Πολυτεχνείο Μονάχου ή Μιλάνου
Επιτροπή Υπουργείων
Εργαστήριο Βιολογίας, Μετεωρολογίας, χώρος
Βιβλίο διαδοχικών σημειώσεων
Πρόγραμμα 1939 - 1940, έγκριση
Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, βοηθός, θέση, ίδρυση
Καίσαρ Αλεξόπουλος, καθηγητής, άδεια
Φοιτητές, ευεργετικές διατάξεις
The digital material of the item is not available.