Συνεδρίαση: 15 Μαρτίου 1940

Proceedings uoadl:55967 653 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 15 Μαρτίου 1940
Time Coverage:
19400315
Other subject categories:
Πρόγραμμα Σπουδών
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υποτροφίες, Αριστεία
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Κάππος, Κατράκης, Σιαπκαράς, Χρ. Φούφας, Αντώνιος Κανέλλης, διδακτορική διατριβή
Αριστεύσαντες φοιτητές
Πτυχίο αναλογιστού ή Αναλογιστικής
Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής, έπιπλα
Νομοθετικό Διάταγμα, τροποποίηση, εξετάσεις, υφηγητές
Αναλυτική Χημεία, τακτική έδρα, ίδρυση, πρόταση
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Βιβλίο διαδοχικών σημειώσεων
Αντώνιος Παπαδάκης, υποτροφία
Μ. Δέφνερ, Ιω. Κορωναίος, διδακτορική διατριβή
Πανεπιστήμιο Χάρβαντ, πτυχίο, αναγνώριση
Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, Εργαστήριο Μετερεωλογίας
Ημέρα συνεδριών Σχολής
Γ. Βάρβογλης, Π. Κοκκόρος, επικουρικός, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τακτικός, διορισμός
Επίσημα τηλεγραφήματα προς το εξωτερικό, αποστολή
Ιωάννης Μπουρνόβας
Καλυβιάρης, διδακτορική διατριβή
The digital material of the item is not available.