Συνεδρίαση: 17 Μαΐου 1940

Proceedings uoadl:55971 750 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 17 Μαΐου 1940
Time Coverage:
19400517
Other subject categories:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υποτροφίες, Αριστεία
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Αναστάσιος Γεωργιάδης, υφηγεσία
Βοηθοί, διαγωνισμός, επιτροπή
Ι. Ζαγανιάρης, υφηγητής, Εφηρμοσμένη Οργανική Χημεία, έδρα, επικουρικός καθηγητής, θέση, ίδρυση
Ηρακλής Βόλτος, υποτροφία
Ευστάθιος Μαργαρίτης, Κίμων Παναγόπουλος, Μιχ. Δέφνερ, Π. Κρητικός, διδακτορική διατριβή
Π. Κοκκόρος, επιμελητής, παραίτηση
Τμηματικές εξετάσεις, εξεταστέα ύλη
Εργαστήριο Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, κατάργηση
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, βοηθός
Διαγωνισμοί, προκηρύξεις
The digital material of the item is not available.