Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1943

Proceedings uoadl:56302 750 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 22 Οκτωβρίου 1943
Time Coverage:
19431022
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διοικητικά
Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Φαρμακευτικό Τμήμα, εισιτήριες εξετάσεις
Φυματικοί φοιτητές
Μαθηματικό Τμήμα, φοιτητές, αίτηση
Νικόλαος Κυριαζίδης, Παναγιώτης Κίνιας, Κ. Ξυγκάκης, Π. Αποστολίδης, Α. Αρχοντάκης, μετεγγραφή
Χημικό Τμήμα, πρωτοετείς φοιτητές, 1940 - 1941
Χρ. Παπακυριακόπουλος, διδακτορική διατριβή
Χρ. Ματαράγκας
Φυσικομαθηματική Σχολή, γραπτές εξετάσεις
Πρωτοετείς φοιτητές 1940 - 1941, εξετάσεις, Τρύφων Καραντάσης, καθηγητής, υπογραφή
Πανεπιστημιακός Οργανισμός, σχέδιο
Πτυχιακές εξετάσεις
Συνεδρίες, καθορισμός ημέρας
Συνεργεία, εργασίες
Μαθηματικά, Α΄ έκτακτη αυτοτελή έδρα, περιεχόμενο
Π. Ψαριανός, διδακτορική διατριβή, δοκιμασία
Θ. Κουγιουμτζέλλης, υφηγητής, εντολή, διδασκαλία
The digital material of the item is not available.