Συνεδρίαση: 28 Απριλίου 1944

Proceedings uoadl:56313 732 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 28 Απριλίου 1944
Time Coverage:
19440428
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Γεώργιος Πανταζής, κοσμήτορας, σύλληψη, επιτροπή
The digital material of the item is not available.