Συνεδρίαση 5η: 18 Ιανουαρίου 1929

Proceedings uoadl:56518 566 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 5η: 18 Ιανουαρίου 1929
Time Coverage:
19290118
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Δικαστικά – Νομικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αλκιβιάδης Τσιριμιώτης
Άλκιμος Γράτσος
Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Βίκτωρ Παράσκοβιτς
Νικόλαος Πιτσιρίλλος
Β. Καφαντάρης
Ιωάννης Ξανθάκης, επιμελητής, διορισμός
Εργαστήριο Αστρονομίας
Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, βοηθός, θητεία, ανανέωση
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, επιμελητής, θητεία, ανανέωση
Εισιτήριες εξετάσεις, θεματολόγιο
Νομικό Συμβούλιο, πτυχιακές εξετάσεις
Χημικές Υπηρεσίες του Κράτους
Μαθηματική Ανάλυση, έδρα

1


2