Συνεδρίαση 7η: 24 Ιανουαρίου 1930

Proceedings uoadl:56556 564 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 7η: 24 Ιανουαρίου 1930
Time Coverage:
19300124
Other subject categories:
Ονόματα
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Ιωάννης Ξανθάκης, διδακτορική διατριβή
Έδρες, πλήρωση
Φυσική Γεωγραφία, έδρα, προκήρυξη
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποιήσεις

1


2


3