Συνεδρίαση Δεκάτη Έκτη: 15 Ιουνίου 1950

Proceedings uoadl:56788 688 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη Έκτη: 15 Ιουνίου 1950
Time Coverage:
19500615
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Keywords:
Εμμανουήλ Κομνηνός
Ανδρέας Λοράνδος
Νέος Προϋπολογισμός χρήση 1950-1951, συζήτηση
Cambridge, Massachusetts USA, Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών
Υποψήφια διδάκτορας Ελευθερία Δάβη, εισηγητική έκθεση
Υποψήφια διδάκτορας Μαρία Μπιρμπίλη, εισηγητική έκθεση
Κων. Α. Δαμβέργης
Α. Θεοδοσίου, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητική έκθεση
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Πετρούτσος, προφορική δοκιμασία
Διδάκτορας Αλεξ. Γιαννόπουλος, καθομολόγηση
Διδάκτορας Παύλος Σακελλαρίδης, καθομολόγηση
The digital material of the item is not available.