Συνεδρίαση Πρώτη: 13 Οκτωβρίου 1950

Proceedings uoadl:56789 588 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Πρώτη: 13 Οκτωβρίου 1950
Time Coverage:
19501013
Other subject categories:
Οικονομικά
Διοικητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Αιτήσεις – Αναφορές
Κανονισμοί
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Έκτακτοι άμισθοι καθηγητές, επιτροπή για υποψήφιους
Ιωάννης Μιχ. Τσαμαδός
Μιχαήλ Δ. Ιατρόπουλος
Ανδρέας Ν. Λάππας
Μιχαήλ Μ. Μιχαήλ
Ματθαίος Δ. Λιονάκης
Ανδρέας Γ. Τσικκίνης
Γεώργιος Ν. Τσουκάτος
Αναστάσιος Δ. Ζαφειράτος
Γεώργιος Β. Μπούλακας
Ανδρέας Χ. Κάνασπρος
Ζαφείριος Ν. Κωνσταντέλλος
Στυλιανός Δ. Μαριλλάκης
Σεισμολογία, κενή έκτακτη αυτοτελής έδρα
Βασικά μαθήματα, ορισμός
Διδακτορικές διατριβές, εκτύπωση
Γεώργιος Αντ. Ταβουνέλης
Έλληνες επιστήμονες εγκατεστημένοι στο εξωτερικό
Άμστερνταμ, Διεθνές Συνέδριο Εντομολογίας
Έδρες, αναβολή προκήρυξης
Έκτακτος άμισθος καθηγητής Μιχ. Αναστασιάδης, διορισμός
Υποψήφιοι διδάκτορας Ελευθερία Δάβη και Γεώργιος Πετρούτσος, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.