Συνεδρίαση Δευτέρα: 10 Νοεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:56790 682 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δευτέρα: 10 Νοεμβρίου 1950
Time Coverage:
19501110
Other subject categories:
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Κωνσταντίνος Ι. Μακρής, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Εργαστήριο Μηχανολογίας, Διευθυντής Παπαϊωάννου, έγγραφο για αύξηση προσωπικού
Εργαστήριο Αστρονομίας
Καθηγητής Αλεξόπουλος, άδεια
Εγγραφές
Κωνσταντίνος Δ. Σεργίου
Ελευθέριος Παπούλης
Κωνσταντίνος Ι. Σαρρής
Κωνσταντίνος Ι. Βούκενας
Μάριος Ν. Γερμανός
Θεόφιλος Ν. Κακούλος
Κυριάκος Ν. Νικολαΐδης
Γλαύκος Σ. Αντωνιάδης
Παύλος Κ. Χατζημάρκου
Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος
Ανδρέας Ν. Λέστας
Παναγιώτης Θ. Πουλλής
Γρηγόριος Γ. Γρηγορίου
Νικόλαος Γ. Ντιγριντάκης
Αναστάσιος Σ. Καρβελέας
Μιχαήλ Ι. Καντεράκης
Κωνσταντίνος Γ. Τσιώλης
Χαράλαμπος Γ. Καραντζάς
Άγγελος Γ. Γκίλας
Χρήστος Παπαγιαννακόπουλος
Ορέστης Θ. Αζάς
Χημικό Τμήμα, υπόμνημα φοιτητών
Αντιγόνη Π. Χαρβαλιά
Ιάκωβος Γ. Βούτος
Σωκράτης Δ. Παπανικολάου
Αναργυρέων και Κοργιανελείου Σχολή Σπετσών
The digital material of the item is not available.