Συνεδρίαση Τετάρτη: 22 Δεκεμβρίου 1950

Proceedings uoadl:56792 634 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Τετάρτη: 22 Δεκεμβρίου 1950
Time Coverage:
19501222
Other subject categories:
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος
Βοτανικό Μουσείο, επιμελητής ο κ. Πατρ. Κριτόπουλος, ανανέωση θητείας
Οργανική Βιομηχανική Χημεία, έκτακτη αυτοτελής έδρα, πλήρωση
Κ. Μακρής, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Μαθηματικό Τμήμα, υπόμνημα φοιτητών που απέτυχαν στις εισιτήριες εξετάσεις
Φιλοσοφική Σχολή, υπόμνημα για Κλασσικά Γυμνάσια
Υποψήφιος διδάκτορας Α. Θεοδοσίου, προφορική δοκιμασία
Αλέξανδρος Διομήδης, κληροδότημα
Καθηγητής Ι. Πολίτης
The digital material of the item is not available.