Συνεδρίαση Εβδόμη: 23 Φεβρουαρίου 1951

Proceedings uoadl:56795 683 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Εβδόμη: 23 Φεβρουαρίου 1951
Time Coverage:
19510223
Other subject categories:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποστρατευθέντες φοιτητές, δεκτοί σε Εργαστήριο Ποιοτικής Ανάλυσης
Μιχ. Κράλλης, Εμμ. Δασκαλογιαννάκης και άλλοι, εγγραφή σε Α' Εργαστήριο Φυσικής
Αποστρατευθέντες φοιτητές, συμμετοχή σε εξετάσεις Μαρτίου
Φοιτητές Χημείας, απόστρατοι από Αλβανικό πόλεμο, αίτηση για υπαγωγή σε ευεργετήματα στρατευθέντων
Αθηνά Αρμενάκη από τη Ρουμανία, εγγραφή στο Φαρμακευτικό Τμήμα
Φοιτητές στο Πολυτεχνείο Βουκουρεστίου
Επιλαχόντες Χημείας, εγγραφή
Σπυρ. Τσακαρισιάνος, φοιτητής στο Πολυτεχνέιο Ιασίου, εγγραφή στο Φυσικό Τμήμα
Λεών. Κουρλουμπάς, πτυχιούχος από Φαρμακευτικό Τμήμα, εγγραφή στο Χημικό Τμήμα
Παν. Ζόμπολας, εγγραφή επιλαχούσας θυγατρός του στο Φαρμακευτικό Τμήμα
Δημήτριος Κάππος, απόσπασμα από πρακτικά
Πρόσφυγες από Ρουμανία, τίτλοι σπουδών
Θετικές επιστήμες, εισαγωγή επιλαχόντων
Γαλανός, Εργαστήριο Χημείας, αποστρατευθέντες φοιτητές
Πετρέλαιο για θέρμανση Μ.Θ.Ε., απόφαση Σχολής για μη έγκριση ποσού προμήθειας
Μαθηματικό Τμήμα, εισακτέοι φοιτητές, συμπλήρωση αριθμού από τα τέκνα των πολυτέκνων της Χαλκίδας
Είδη αμερικάνικης βοήθειας, πίστωση
Αλγέρι, Διεθνές Γεωλογικό Συνέδριο
Καθηγητής Ηλ. Μαριολόπουλος, άδεια απουσίας, έγκριση
Νόμος 5343/1932, άρθρο 56, παράγραφος 2, τροποποίηση
Υποψήφιος διδάκτορας Κ. Μακρής, προφορική δοκιμασία
Μαθηματικό Τμήμα, μία έκτακτη αυτοτελής έδρα, κατάργηση
Μαθηματική Επιστήμη, έγγραφο Παπαϊωάννου για ίδρυση δύο τακτικών εδρών
Έκτακτος καθηγητής Αναστασιάδης, εντολή διδασκαλίας, ανάθεση
The digital material of the item is not available.