Συνεδρίαση Ενάτη: 13 Απριλίου 1951

Proceedings uoadl:56797 667 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Ενάτη: 13 Απριλίου 1951
Time Coverage:
19510413
Other subject categories:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Οικονομικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Βοτανικός Κήπος, συζήτηση για υπαγωγή του στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
Καθηγητής Διαπούλης, έγγραφο
Εργαστήριο Βοτανικής, Διευθυντής ο καθηγητής κ. Πολίτης
Δημ. Χόνδρος, έγγραφο
Υγιεινή, εξέταση μαθήματος
Αποστρατευθέντες φοιτητές, αίτημα για συμμετοχή σε τμηματικές εξετάσεις
Χημικό Τμήμα, Αιγυπτιώτες φοιτητές, υπόμνημα
Θέρμανση στο Μ.Θ.Ε., μη έγκριση δαπάνης
Καθηγητής Γ. Αλιβιζάτος, απουσία στο εξωτερικό
Εργαστήριο Αστρονομίας, Διευθυντής ο καθηγητής Στ. Πλακίδης
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Διευθυντής ο καθηγητής Καραντώνης
Α' Εργαστήριο Φυσικής, Διευθυντής ο καθηγητής Δημ. Χόνδρος
Ύδωρ, περιορισμός κατανάλωσης από Εργαστήρια
Εγγραφές, παράταση
Επιστρατευμένοι φοιτητές
Φοιτητής Π. Κίνιας, υπόθεση πλαστογράφησης
Οικονομικό Συμβούλιο, Οικονομικό Διευθυντής Πανεπιστημίου, Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου
Διεθνές Συνέδριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Χημείας
Μαθηματική Επιστήμη, Γ' και Δ' τακτικές αυτοτελείς έδρες, αναβολή ίδρυσης
Εγγραφές, μετεγγραφές
Εργαστήρια Σχολής
Διδάκτορας Κων. Μακρής, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.