Συνεδρίαση Δεκάτη: 11 Μαΐου 1951

Proceedings uoadl:56798 647 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη: 11 Μαΐου 1951
Time Coverage:
19510511
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λόγοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Ιω. Οικονομίδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Ιω. Πολίτης
Αντ. Δανόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Καραντάσης
Β' Εργαστήριο Φυσικής, επιμελητής Σ. Περιστεράκης, ανανέωση θητείας
Εισακτέοι φοιτητές, ορισμός αριθμού ανά τμήμα
Καθηγητής Διαπούλης, Βοτανικός Κήπος, συζήτηση για υπαγωγή του σε έδρα Συστηματικής Βοτανικής
Παναγιώτης Ιω. Κίνιας, απόσπασμα από πρακτικά
Εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις φοιτητών
Εργαστήρια
Καθηγητής Δημ. Χόνδρος, έγγραφο
Καθηγητής Άγγελος Γαλανόπουλος, άδεια
Πρυτανεία, έγγραφα, ανακοίνωση
Εγγραφές, μετεγγραφές
The digital material of the item is not available.