Συνεδρίαση Δωδεκάτη και Δεκάτη Τρίτη: 6 Ιουνίου 1951

Proceedings uoadl:56800 627 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δωδεκάτη και Δεκάτη Τρίτη: 6 Ιουνίου 1951
Time Coverage:
19510606
Other subject categories:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Φοιτητικά
Οικονομικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Keywords:
Καθηγητής Arnold Sommerfeld, θάνατος
Οδηγός Φοιτητών
Προϋπολογισμός 1951-1952
Κοσμήτορας 1951-1952 Κ. Αλεξόπουλος, εκλογή
The digital material of the item is not available.