Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:58948 1039 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου
προγράμματος

Time Coverage:
1837-1838
Usher Number:
186.1
Extent:
38 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Αναστάσιος Πολυζωίδης, Γραμματέας Επικρατείας,
Νομική Σχολή, έναρξη μαθημάτων,
Γεώργιος Ράλλης, Ρωμαϊκός Νόμος,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, Πολιτικός Κώδικας της Γαλλίας,
Ιωάννης Σούτσος, Πολιτική Οικονομία, Ρωμαϊκό Δίκαιο,
Περικλής Αργυρόπουλος, Διοικητικό Δίκαιο
Γοδεφρίδος Φέδερ, Πολιτική Δικονομία,
Σπυρίδων Πήλικας (Πήλληκας),
Λέων Μελάς, Ποινικός Νόμος, Ποινική Δικονομία
Νεόφυτος Βάμβας,
Μισαήλ Αποστολίδης, Δογματική Θεολογία, Ιστορία των δογμάτων,
Ιατρική Σχολή, Πρόγραμμα μαθημάτων
Φιλοσοφική Σχολή, Πρόγραμμα μαθημάτων
Θεολογική Σχολή, Πρόγραμμα μαθημάτων
Λουδοβίκος Ρόος,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Εκκλησιαστική Ιστορία, Ερμηνεία των ψαλμών του Δαβίδ,
Ιωάννης Βούρος, Μερική Παθολογία και Θεραπευτική,
Ερρίκος Τραϊμπερ (Τράιμπερ), Χειρουργική Κλινική,
Αναστάσιος Λευκίας, Γενική Νοσολογία και Θεραπευτική, Λοιμολογία,
Ιωάννης Ολύμπιος, Χειρουργία
Νικόλαος Κωστής, Μαιευτική,
Δημήτριος Μαυροκορδάτος, Ανατομική,
Π. Ηπίτης, Ιατροδικαστική,
Αλέξιος Πάλλης, Ιατροδικαστική,
Ιωάννης Λεβαδεύς-Νικολαϊδης, Υγειηνή,
Νεόφυτος Βάμβας, Φιλοσοφία ή Θεωρία του ανθρώπινου πνεύματος και ηθικής,
Κωνσταντίνος Σχινάς, Βίος Ελλάδας, Ελληνική Αρχαιολογία κατά Böckk,
Κυριακός Δομνάνδος, Χημεία, Γενικές Αρχές Φυσικής Ιστορίας,
Ξαυέριος Λάνδερερ, Χημεία,
Γεώργιος Γεννάδιος, Ιστορίας της Ελληνικής Φιλολογίας,
Κάρολος Φράας, Ιστορία της Βοτανικής,
Κωνσταντίνος Νέγρης, Γεωμετρία, Άλγεβρα,
Ερρίκος Ουλέριχος, Κικέρων περί φύσεως θεών, Λατινική Φιλολογία,
Λουδοβίκος Ρόος, Χειρογραφία
Γεώργιος Βούρης, Φυσική,
Ακαδημαϊκό Σύμβούλιο, πρακτικά, σύγκληση
Γεώργιος Γλαράκης, Γραμματέας Επικρατείας,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38