Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59072 1120 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1851-1852
Usher Number:
397.2
Extent:
7 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης,
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Έπαρχος Ηλείας, αναφορά, Ηρακλής Μητσόπουλος, φυσική ιστορία, χρηματικό ένταλμα, υλικό, αγορά, Γκίκας Δοκός, γραμματέας Πανεπιστημίου,
Πέτρος Ομηρίδης, Δήμαρχος Πειραιώς, όστρακα, απολιθωμένα, Νομαρχία Αττικοβοιωτίας.

1


2


3


4


5


6


7