Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59075 1111 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1851-1852
Usher Number:
405.1
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, αίτημα, απόρριψη, επιγραφές, εκτύπωση, φυτά, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, δαπάνες, μάθημα Βοτανική, παραδόσεις, Βοτανική συλλογή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12