Παθολογικό Ανατομείο

Subfolder uoadl:59091 1107 Read counter

Title:
Παθολογικό Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1851-1852
Usher Number:
357.1
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Pathology
Other subject categories:
Εργαστήρια
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
παρασκευάσματα, ανατομικά, παθολογικά , συλλογή, διατήρηση, αποταμίευση, δαπάνη.

1


2