Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59319 1263 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1840-1841
Usher Number:
408.1
Extent:
20 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Ράλλης, πρύτανης,
Ξαυέριος Λάνδερερ, διευθυντής, επιστολές
Γκίκας Δκοκός, ενημέρωση Λανδερερ,
Ψύχας (;), προσφορά,
Βασιλικό Φαρμακείο, χρήση οργάνων,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
Νικόλαος Θεοχάρης, Γραμματέας της Επικρατείας, έγκριση πίστωσης,
Χημικές ύλες, προϋπολογισμός, κατάλογος, αίτημα,
Βοημία, παραγγελία οργάνων,
Έξοδα μαθήματος Χημείας

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20