Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59415 1082 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1842-1843
Usher Number:
403.1
Extent:
11 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Γεώργιος Βούρης, διευθυντής,
Ταμείο Φυσικής,
έξοδα, κατάλογος, προϋπολογισμός, πιστώσεις,
συντήρηση, καθαρισμός, οργάνων φυσικής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11