Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59607 1063 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος   

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
186.2
Extent:
43 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο δεν περιλαμβάνεται το έγγραφο με θέμα: Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτος, 1845-46, το οποίο έχει συμπεριληφθεί σε νέο φάκελο, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα προγράμματα μαθημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά χρονολογική σειρά.
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόγραμμα, παρατηρήσεις, Ηρακλής Μητσόπουλος, πρόσθεση, μάθημα, φυσική, μάθημα, φυσιολογία, καθηγητής, διοικητικό, συνταγματικό δίκαιο,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόγραμμα, θερινή εξαμηνία, έγκριση, σχολές, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, πρόσκληση, κοσμήτορες, σχολές, σύνταξη, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινή εξαμηνία,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, πρώην κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινή εξαμηνία, υποβολή,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, πρόσκληση, κοσμήτορες, σχολές, σύνταξη, πρόγραμμα, μαθήματα, χειμερινή εξαμηνία,
Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κοσμήτορας, Νομική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, πρώην κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, Νικόλαος Κωστής, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Αρχιμανδρίτης Μισαήλ Αποστολίδης, πρόγραμμα, μαθήματα, χειμερινή εξαμηνία, υποβολή,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, μάθημα, φυσιολογία, ανάληψη, καθηγητής, ανατομίας, αποχώρηση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, μάθημα, Συνταγματικό δίκαιο, διοικητικό, κοινοποίηση, αρμόδιος, καθηγητής,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόγραμμα, χειμερινή εξαμηνία, υποβολή, έγκριση,
Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, ακαδ. έτος, 1845-46, πρύτανης, υποβολή,
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόγραμμα, χειμερινή, εξαμηνία, επιστροφή, μαθήματα, φιλολογία, ελληνική, λατινική, ώρες, διδασκαλία, μετακίνηση, διδάσκαλοι, εξυπηρέτηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43