Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59634 750 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1847-1848
Usher Number:
173.2
Extent:
8 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Γλαράκης, υπουργός, γνωστοποίηση, διορισμός, Ιωάννης Γ. Βλέτας, προπαρασκευαστής, Πειραματική Φυσική, Αλέξανδρος Δικαίος, απαλλαγή, Αλέξανδρος Βενιζέλος, πρύτανης, διαβίβαση, πληροφορίες, φοιτητές

1


2


3


4


5


6


7


8