Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59666 911 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
408.2
Extent:
4 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αλέξανδρος Βενιζέλος, καθηγητής, Χημεία, έξοδα διδασκαλίας, Φίλλιπος Ιωάννου, πρύτανης, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, εντολή, πληρωμή

1


2


3


4