Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59670 1162 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος   

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
186.3
Extent:
25 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Φίλλιπος Ιωάννου, πρύτανης, πρόσκληση, κοσμήτορες, σχολές, σύνταξη, πρόγραμμα, μαθήματα, χειμερινή εξαμηνία, θερινή εξαμηνία, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, έγκριση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25