Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59675 1033 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
11.2
Extent:
30 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, έγκριση, σφραγίδα, εμβλήματα, Φίλλιπος Ιωάννου, πρύτανης, διαβίβαση, κοσμήτορες, σχολές,
Γεώργιος Νοταράς, μετοχές, διευκρινίσεις

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19