Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59680 1164 Read counter

Title:
Παραρτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους   

Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
11.3
Extent:
2 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Προμήθειες
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Νικόλαος Πετσάλης, καθηγητής, Χειρουργική κλινική, έξοδα

1


2