Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59691 1058 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
397.1
Extent:
14 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Συλλογές
Φροντιστήρια
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, Φυσική ιστορία, βιβλία, αγορά, Nast, βιβλιοπώλης, αίτημα, πληρωμή, άρνηση, επεξηγήσεις, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, έγκριση, πληρωμή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14