Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59693 1150 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
403.1
Extent:
14 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, διαβίβαση, υπουργείο, έξοδα διδασκαλίας, Δημήτριος Στρούμπος, Φυσική, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Πειραματική χημεία, καθηγητές, Δημήτριος Καλλιφρονάς, Νικόλαος Κορφιωτάκης, υπουργοί, έγκριση, πληρωμές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14