Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59695 1035 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
408.2
Extent:
6 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Φαρμακευτική χημεία, Βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, δαπάνες, Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος, πρύτανης, διαβίβαση, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, έγκριση, πληρωμή

1


2


3


4


5


6