Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59696 1150 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
305.2
Extent:
7 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία, αίτηση, έξοδα διδασκαλίας, δαπάνες,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, εντολή, πληρωμή

1


2


3


4


5


6


7