Εκπαίδευση (Υποφάκελος 12.4)

Subfolder uoadl:59707 636 Read counter

Title:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 12.4)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1849-1850
Usher Number:
12.4
Extent:
192 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Χρυσόγελως, υπουργός, καθηγητές, διδασκαλία, παρατηρήσεις,
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτωρ, Ιατρική, φοιτητές, στοιχεία, ενημέρωση, Σπ. Τσίμας, φοιτητής,
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Φυσική, αναφορά, εξέταση φοιτητή, μη αποδοχή σε εξέταση, κοινοποίηση, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, γνωμοδότηση,
φοιτητές, παρακολούθηση φοίτησης, βεβαίωση, δήλωση, μαθήματα, εγγραφές, ενημέρωση, πληροφορίες,
Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, αίτημα, άδεια υγείας, φοιτητές, Φαρμακευτικό σχολείο, εγγραφή, έγκριση, δήλωση φοίτησης, καθηγητές, διδασκαλία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192