Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59741 807 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:
Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες


Time Coverage:
1855-1856
Usher Number:
19.2
Extent:
28 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται επιστολή 5 σελίδων στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Τσόκανος, παιδεία, ανάπτυξη, Σταυρός των Ταξιαρχών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος, απονομή, Γενικός Πρόξενος, Βουκουρέστι,
διάταγμα, εορτάσιμες μέρες, τήρηση, μαθήματα, διακοπή,
διάταγμα, Υπουργείο Εσωτερικών, κάπνισμα, απαγόρευση, δημόσια καταστήματα, πυρκαγιά, κίνδυνος, πρύτανης,
Βουλή, γερουσία, καταστήματα, εμπρησμός, κατασκευή,
Μιχαήλ Ποτλής, προσωρινά, καθήκοντα, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, καθήκοντα, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης,
Ιππότης Αππέρτης (le Chevalier Appert), μέλος, επιστημονικές εταιρείες, αίτημα, διαλέξεις, μαθήματα, γαλλική γλώσσα, κατάδικοι, φρενολογία, μονομανία, Λαβατέρος, σύστημα, εισιτήρια, συνδρομητές, κατάλογος, έγκριση, πρύτανης,
Περικλής Αργυρόπουλος, καταστατικός πίνακας, δημόσια εκπαίδευση, Ελλάδα, έτος, 1854, αποστολή,
Θεόδωρος Ορφανίδης, βοτανική, έρευνες, επιστημονικές, Χίος, Λέσβος, Σάμος, αποστολή, μισθός, καταβολή,
Ανδρέας Αναγνωστάκης, οφθαλμιατρική, Αίγυπτος, αποστολή, νοσήματα, οφθαλμικά, εξέταση, πρσγματεία, υποβολή,
δικηγόροι, εξεταστική επιτροπή, ημερομηνία, έγγραφο, καθηγητές, Νομική σχολή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28