Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59762 1139 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
134.2
Extent:
22 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός, Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, Νικόλαος Κοτζιάς, αίτημα, άδεια, έγκριση,
Θεόδωρος Αργυριάδης, βοηθός, ανατομικό θέατρο, άδεια, ασθένεια, έγκριση,
Δαμιανός Γεωργίου, αίτημα, άδεια, βοηθός, ανατομικό θέατρο,
Φραγκίσκος Ι. Πυλαρινός, άδεια, ασθένεια, θεραπεία, μισθός, προκαταβολή, πρύτανης, διαβιβαστικό,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, αίτημα, άδεια ασθένεια, αλλοδαπή, πρύτανης, διαβιβαστικό,
Σπυρίδων Πήλληκας, αίτημα, άδεια ασθένεια, αλλοδαπή, πρύτανης, διαβιβαστικό,
Δαμιανός Γεωργίου, άδεια, ασθένεια, θεραπεία, Λουτρά, Αιδηψός, πρύτανης, διαβιβαστικό,
Γεώργιος Κ. Παπασλιώτης, άδεια ασθένεια, αλλοδαπή, μισθός, έγκριση, Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Ευθύμιος Καστόρχης, αίτημα, άδεια, πρύτανης, διαβιβαστικό,
Στέφανος Σταυρινάκης, διευθυντής, ανατομικό-παθολογικό μουσείο, αίτημα, άδεια, πρύτανης, διαβιβαστικό,
Δημήτριος Ι. Μαυροφρύδης, αίτημα, άδεια, αλλοδαπή, πρύτανης, διαβιβαστικό, έγκριση, Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, αίτημα, άδεια ασθένεια,
Διομήδης Α. Κυριακός, αίτημα, άδεια, έγκριση, Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Αλέξανδρος Λυκούργος- Λογοθέτης, Δημήτριος Ν. Βερναρδάκης, αίτημα, άδεια, αλλοδαπή, πρύτανης, διαβιβαστικό,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας, αίτημα, άδεια,
Νικόλαος Κοτζιάς, αίτημα, άδεια, αναχώρηση, αλλοδαπή, πρύτανης, διαβιβαστικό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22