Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:59773 1664 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
190.1
Extent:
46 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Μιλτιάδης Βενιζέλος, διάταγμα, προβιβασμός, τακτικός καθηγητής, διδασκαλία, μάθημα, μαιευτική, διορισμός, μισθός, κοινοποίηση, επιστολή,
Εμμανουήλ Κόκκινος, διορισμός, τακτικός καθηγητής, διοικητικό δίκαιο, μισθός, κοινοποίηση, Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, υπουργός, επαναπρόσληψη,
Δημήτριος Μαυροφρύδης, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, φιλολογία, υποχρέωση, φιλολογικό φροντιστήριο, μισθός, κοινοποίηση,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, διάταγμα, προβιβασμός, τακτικός καθηγητής, μισθός, αύξηση,
επίτιμος καθηγητής, διορισμός, τακτικός καθηγητής, επαναφορά,
Σταμάτιος Κρίνος, διάταγμα, διορισμός, τακτικός καθηγητής, μαθήματα, φαρμακογραφία, φαρμακευτική, εξάσκηση, χημείο, κοινοποίηση, μισθός,
Δημήτριος Μαυροφρύδης, πρόταση, φιλοσοφική σχολή , έγκριση, υφηγητής, διδασκαλία, υφηγητής, κοινοποίηση, έκθεση, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, αίτημα, άδεια, διδασκαλία, υφηγητής, Κωνσταντίνος Ασώπιος, δοκιμασία, συνεδρίαση, καθηγητές, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, καθήκοντα, ανάληψη,
Βασίλειος Λάκων, υφηγητής, αίτηση, προβιβασμός, επίτιμος καθηγητής, έκθεση, Φίλιππος Ιωάννου, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή,
Δημήτριος Ορφανίδης, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, αιτήσεις, υποψήφιοι, υφηγητές, Γ. Τσιγαράς, Α. Θεοδωράκης, Περικλής Σούτσος, Γ. Πισπίρης, μάθημα, μαιευτική, παραδοχή, πρόταση,
Αθανάσιος Ρουσόπουλος, διάταγμα, προβιβασμός, τακτικός καθηγητής, διδασκαλία, ελληνική φιλολογία, φιλολογικό φροντιστήριο, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, κοινοποίηση,
Μ. Καλλιφρονάς, γραμματέας πανεπιστημίου,
Θεμιστοκλής Βίμπος, διάταγμα, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, μισθός, καθήκοντα, ανάληψη, κοσμήτορας, Θεολογική Σχολή, κοινοποίηση,
Αγαμέμνων Μεταξάς, διάταγμα, διορισμός, υφηγητής, μάθημα, ποινικό δίκαιο, κοινοποίηση, κοσμήτορας, Νομική Σχολή,
Δημήτριος Βερναρδάκης, διάταγμα, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, διδασκαλία, μάθημα, ιστορία,
κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή, αίτημα, διορισμός, καθηγητής, γενική ιστορία,
Ιωάννης Γ. Παπαδάκης, αναφορά, παραίτηση, αστεροσκοπείο, πρύτανης, υπουργείο.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46