Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59787 1110 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
24.3
Extent:
37 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
δαπάνες, διδασκαλία, μαθήματα, κοσμήτορες, σχολές, προϋπολογισμός,
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Ιωάννης Ιατρίδης, υπογραμματέας πανεπιστημίου, μισθός, αύξηση, έγκριση, προϋπολογισμός, κοινοποίηση,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, αναφορά, δαπάνες, καταστάσεις, υποβολή, εντάλματα,
προϋπολογισμός, αύξηση, αίτημα,
Γεώργιος Α. Ράλλης, μισθός, αύξηση, έγκριση, νόμος, πράξη, κοινοποίηση,
Δημήτριος Στρούμπος, Ηρακλής Μητσόπουλος, μισθός, αύξηση, έγκριση, κοινοποίηση,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Νικόλαος Κωστής, αποθανών, μισθός, χρηματικό ένταλμα, επίδοση, δικαιούχος, χήρα,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, μισθός, ασθένεια, άδεια, έγκριση, κοινοποίηση,
Φραγκίσκος Πυλαρινός, μισθός, ασθένεια, άδεια, έγκριση, κοινοποίηση,
Δαμιανός Γεωργίου, μισθός, ασθένεια, άδεια, έγκριση, κοινοποίηση,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης, λάθος, αριθμητικό, μισθολόγιο, μηνιαίο, χρηματικό ένταλμα, διόρθωση,
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Νικόλαος Κοτζιάς, Δημήτριος Στρούμπος, Γεώργιος Α. Ράλλης,
συμπλήρωση, πενταετία, τακτικός καθηγητής, διάταξη, ευεργετήματα, μισθός, αύξηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37