Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Subfolder uoadl:59811 515 Read counter

Title:
Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1856-1857
Usher Number:
355.3
Extent:
5 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Δαμιανός Γεωργίου, αναφορά, ανατομία, μάθημα, διδασκαλία, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, πίστωση, αποδεικτικά.

1


2


3


4


5