Ανθρωπολογικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59812 520 Read counter

Title:
Ανθρωπολογικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1856-1857
Usher Number:
356.2
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Anthropology
Other subject categories:
Museums
Συλλογές
Anthropology of Modern Greece
Εργαστήρια
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ιωάννης Παντελίδης, έμπορος, Κάιρο, προσφορά, σώματα, τεταριχευμένα, μούμιες, Αθηνά, Βρίκιο, τελωνείο, Πειραιάς, παραλαβή, φυσιογραφικό ταμείο.

1


2


3


4


5


6


7


8


9